Home » מגורים בבית אבות וזכאות לגמלת סיעוד

מגורים בבית אבות וזכאות לגמלת סיעוד

מגורים בבית אבות וגמלת סיעודפסק דין תקדימי, שניתן בבית הדין לעבודה, בתחילת שנת 2013, קבע שמגורים בבית אבות אינם שוללים כשלעצמם את הזכאות לגמלת סיעוד. הדבר התברר בתביעה של דיירת בית אבות, שהתגוררה בבית אבות במחלקה אשר איננה מחלקה סיעודית כי אם במחלקה של דיירים שמוגדרים כזקוקים לתמיכה.

בסיכומו של דבר, בית המשפט לא קיבל את טענת הביטוח הלאומי שיש לראות את כל דיירי בית האבות (שנמצא בפיקוח) כאנשים שנמצאים במצב סיעודי. בהתאם לתקדים המשפטי נקבע שאמנם ישנם מצבים שבהם ניתן לשלול את קבלת קצבת הסיעוד מדייריו של בית אבות, אך הדבר לא נעשה באופן אוטומטי. שלילת הקצבה היא פעולה שמותנית בכך שהמחלקה שבה שוהה הקשיש היא מחלקה סיעודית, או שבית האבות כולו נחשב לבית אבות סיעודי.

הדבר מהווה בשורה חשובה שכן גמלת הסיעוד הינה בעלת משמעות חשובה, שאיננה רק כלכלית, עבור קשישים רבים שאמנם אינם סיעודיים, אבל כן זקוקים לסיוע מהמוסד לביטוח לאומי.

התנאים לקבלת גמלת סיעוד

לפי חוק ביטוח סיעוד, כדי להיות זכאים לגמלת סיעוד צריך לעמוד בכמה תנאים מצטברים.

 1. קריטריון הגיל – לגמלת סיעוד זכאים אנשים מבוגרים, בדרך כלל כאלה שהגיעו לגיל הפרישה בהתאם לחוק.
 2. קריטריון של חיים בקהילה – משמעות הדבר היא שמקבלי הקצבה חיים בביתם או בדיור מוגן (בית אבות), שלא במחלקה סיעודית.
 3. קריטריון המצב הבריאותי – זכאים לגמלה צריכים להיות אנשים עצמאיים (לא סיעודיים) מצד אחד, אך כאלה שזקוקים לעזרה בביצוע של פעולות יומיומיות. בין הזכאים ישנם כאלה שמתקשים להתלבש ולהתפשט, להתהלך באופן חופשי, להתקלח, וכן הלאה. הדבר יכול להיות, בחלק מהמקרים, כתוצאה ממצב גופני, ובמקרים אחרים כתוצאה ממצב נפשי (תשושי נפש).
 4. קריטריון ההכנסה – הזכאות לקבלת הגמלה תלויה בבחינה של מצבו הכלכלי של הקשיש. בנקודה זאת ראוי לציין החלטה, חדשה יחסית, שקבעה שקצבה לניצולי שואה איננה נלקחת בחשבון לעניין הכנסתו של הקשיש.

מהי גמלת סיעוד?

על פי רוב, שלא כמשתמע משמה, גמלת הסיעוד איננה ניתנת בכסף כי אם באספקת סל של שירותי סיוע. בין השירותים העיקריים להם זכאים מקבלי גמלת הסיעוד ניתן למצוא:

 1. מרכז יום לקשיש – זכאות להגיע בקביעות למרכז יום לקשיש, כולל סיוע בהגעה לשם ובחזרה הביתה.
 2. מטפל/ת – זכאות להגעה של מטפל לביתו של הקשיש, הן לצורך ליווי חברתי והן בסיוע של ביצוע מטלות שונות. חשוב להדגיש שאין מדובר כאן בעובד סיעודי צמוד, של 24 שעות.
 3. שירותים נוספים שונים – כגון חיתולים חד פעמיים, לחצן מצוקה.
 4. הנחות בתשלומים שוטפים כגון מים, ארנונה וחשמל.

גמלאות סיעוד שונות

הזכאות לגמלת סיעוד איננה אחידה. הגמלאות מוגדרות על פי סולם, החל בגמלה רמה א', וכלה בגמלה רמה ג'. ראוי לציין שגמלה איננה ניתנת בהכרח לצמיתות וכן שניתן לשנות אותה במקרה של החמרה במצב בריאותי. קשיש שזכאותו לגמלה לא אושרה, רשאי לערער על ההחלטה בפני המוסד ביטוח הלאומי.

גמלת סיעוד שווה כסף

למרות שגמלת סיעוד ניתנת בצורה של שירותים, הרי שמדובר בהטבה ששווה לא מעט כסף. יחד עם זאת, במקרים מסוימים זכאים מקבלי הגמלה להטבה כספית ישירה (למשל לאלה שזקוקים למטפל צמוד, 24 שעות ביממה, או כאלה שמטופלים על ידי בן משפחה).

גם קבלת הנחות בתשלומים שוטפים מגלמת בתוכה הטבה משמעותית ששווה כסף. חשוב לוודא את קבלת ההנחה עם הגופים המתאימים, למרות שההטבה אמורה להינתן (על פי רוב) באופן אוטומטי. יתר על כן, במקרה שמדובר בגמלה זמנית, מי שלא פונה באופן יזום לקבלת ההטבה לאותה התקופה – לא יקבל אותה.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715429

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר