Home » רשלנות רפואית בקשישים

רשלנות רפואית בקשישים

רשלנות רפואית בקשישיםכתוצאה מתהליכים שונים בחברה, בכללם מודעות ומעורבות גוברת והולכת של מטופלים לגבי הליכים רפואיים אותם הם עוברים, חלה עליה בתביעות רשלנות רפואית ובכללן תביעות רשלנות רפואית בעת טיפול בבני גיל הזהב. מטבע הדברים ככל שגופינו מתבגר עולה הצורך בטיפולים רפואיים פשוטים ואף מסובכים יותר. משום כך חלקם של בני גיל הזהב בתביעות לפיצויים בגין נזק שנגרם עקב רשלנות רפואית הינו נכבד.
תביעות רשלנות רפואית הינן למעשה תביעות נזיקיות לפיצוי מכוח עוולת הרשלנות. המאפיין תביעות כאלה הוא בחינה שעורך בית המשפט לפעולות שנקט הנתבע אל מול כאלה שניתן היה לצפות להם מן "האדם הסביר". אותו "אדם סביר" הינו יישות משפטית לפיה נקבעים אמות המידה אשר רק התנהגות החורגת מתחומם תחשב לרשלנית.

כאשר מדובר בתביעות רשלנות רפואית, בכללן תביעות רשלנות רפואית בבני גיל הזהב, אמות המידה הנ"ל נקבעות לפי רמת הטיפול שניתן לצפות לה מ"בעל מקצוע סביר". דהינו אדם אשר עבר הכשרה והוסמך לעסוק במקצועו וכן הינו בקיא דיו במידע, דרכי עבודה ושיטות טיפול עדכניות. כאשר מדובר בבני גיל הזהב יתכן ויילקחו בחשבון הכשרות מיוחדות ובקיאות בהתמודדות עם בעיות בריאותיות המאפיינות אוכלוסיה זו.

חשוב להבין כי רשלנות רפואית יכול שתבוצע על ידי אדם כלשהו המעורב במתן הטיפול הרפואי ולאו דווקא הרופא עצמו. כך מוגשות תביעות רשלנות רפואית בבני גיל הזהב כנגד רוקחים, פיזיותרפיסטים, טכנאי מעבדה, אחים או אחיות, עובדי סיעוד, סייעים, אפילו עובדי מינהלה ועוד.

איזה טיפול רפואי ייחשב לרשלנות רפואית?

ברוב המקרים בהם נגרם נזק כתוצאה מטיפול רשלני לא ייחשב הדבר לרשלנות רפואית. הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי תחום הרפואה רחוק מלהיות מדע מדוייק. על תפקודו של גוף האדם פועלים משתנים אין ספור המקשים על חיזוי תוצאותיו של טיפול רפואי. משום כך נוהגים רופאים לתאר באופן הסתברותי את התוצאות שהם מקווים להשיג בעזרת טיפול אותו הם מציעים.

תמיד ייתכנו התפתחויות בלתי צפויות, סיבוכים, תוצאות מאכזבות וכו'. המצב נכון שבעתיים כאשר מדובר בבני גיל הזהב שכן גורמי אי הוודאות מתרבים ככל שאנו מזדקנים. לפיכך נחשב טיפול רפואי בבני גיל הזהב כמחייב זהירות ייתרה.

לכן גם כאשר ניזוק מטופל מבוגר באופן חמור עד כדי מוות מטיפול רפואי, כל זמן שטיפול עומד במבחן שתואר לעיל מבחן הצפיות מ"בעל מקצוע סביר", לא ניתן לתבוע פיצוי במסגרת תביעת רשלנות רפואית בבני גיל הזהב.

כיצד נדע אם הייתה רשלנות רפואית?

כאמור רשלנות רפואית מתרחשת כאשר מי מן החברים בצוות המטפל ממלא את תפקידו באופן אשר אינו עומד במבחן "בעל המקצוע הסביר". רשלנות שכזו יכול שתתרחש בהחלטות רפואיות, למשל בכל הנוגע לבחירת אופן הטיפול, טעויות ועיכובים באבחנה, טעויות שהובילו למתן טיפול שגוי, איכות בלתי נאותה של הטיפול עצמו ועוד.

חשד לרשלנות רפואית עשוי להתעורר כאשר מטופל בן גיל הזהב או אדם הקרוב לו עדים לתשובות מתחמקות, תיעוד לקוי או חסר, קושי בקבלת מידע באשר לסיבות נזק שנגרם למטופל וכו'. במקרים כאלה יש לפנות ללא דיחוי לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בטיפול בתביעות רשלנות רפואית ורצוי שיהיה בעל ניסיון בניהול תיקים של רשלנות רפואית בבני גיל הזהב. עורך דין שכזה יוכל להעריך אם ניתן יהיה לזכות בפיצויים בגין הנזק שנגרם באמצעות תביעת רשלנות רפואית.

בעת ניהול תביעת רשלנות רפואית יש צורך להוכיח לא רק כי נגרם נזק ואת היקפו אלה גם כי נזק זה נגרם כתוצאה מטיפול רפואי רשלני. עורך דין המצוי בתחום ידע להכין את החומרים הדרושים, כולל חוות דעת מומחה, על מנת לבסס תביעת רשלנות רפואית בבני גיל הזהב ולהבטיח השגת מהירה של פיצוי הולם אשר יקל על ההתמודדות עם הפגיעה בתפקוד ובאיכות החיים.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715429

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר