Home » קשישים תשושי נפש

קשישים תשושי נפש

קשישים תשושי נפשחולשה יכולה להוות הגדרה לתיאור אנשים מבוגרים הנמצאים באיזון עדין שבין היכולות שלהם לשמור על בריאות ותפקוד, לבין סיכון איזון זה. חולשה מתוארת לעיתים קרובות במונחים פיסיקליים טהורים, תוך השמטת ההיבטים הנפשיים והפסיכולוגיים המאפיינים אנשים מבוגרים. תשישות נפש קשורה לפגיעה בזיכרון ודיכאון בשל ירידה בתחום הקוגניטיבי.

מצב זה של הקשיש בדרך כלל מתאפיין בירידה ביכולת החשיבה, חרדה, וירידה באמון. מבוגרים תשושי נפש מאופיינים לעיתים קרובות עם בעיות רפואיות מורכבות רבות. יש להם יכולת נמוכה יותר לתפקוד עצמאי ולעיתים קרובות הם נזקקים לסיוע בפעילות יומיומית כגון הלבשה, אכילה, עשיית צרכים וניידות. מבוגר תשוש נפש הוא בדרך כלל בן למעלה מ- 80 שנים, ולעיתים קרובות מקבל טיפול מבן משפחה מבוגר. בגלל הקצב המהיר בגידול האוכלוסייה בגילאי 65 ומעלה, מספר הקשישים תשושי הנפש הולך וגדל.

אבחון והערכת מצבם של קשישים תשושי נפש

ביצוע הערכת מצבם של תשושי נפש כולל קבלת היסטוריה רפואית מאת בני המשפחה, מילוי שאלונים, ביצוע מבחנים קוגניטיביים, תצפיות, ולבסוף נקבעת רמת המחלה וקביעה לגבי צורת הטיפול המתאימה, לצד הדיון האם הוא יכול להישאר בביתו או שעליו לעבור לבית אבות סיעודי.

בנוסף, כוללת ההערכה את שאלת יכולתו של הקשיש תשוש הנפש להחליט בעצמו לגבי מצבו. באם הוא אינו מסוגל מבחינה פסיכולוגית, נפשית ומשפטית לקבוע בעצמו את המשך הטיפול בו, נדרש מינוי אפוטרופוס, שהוא בדרך כלל בן משפחה, כמו גם הצגת ייפוי כוח רפואי. השלב הסופי של אבחון והערכת מצבו יכלול קבלת טיפול תרופתי מתאים.

על מנת לאשר את הצורך באשפוז קשיש תשוש נפש, אחות ועובדת סוציאלית יפגשו עם בני המשפחה של הקשיש בכדי לבצע הערכה ראשונית של מצבו ולדון בתמונה הכללית על הצורך באשפוז הסיעודי או חלופות אפשריות.

טיפול בתשושי נפש

קשיש תשוש נפש דורש טיפול סיעודי מקיף והוא עשוי להזדקק לעזרה בהלבשה, רחצה ועשיית צרכים. הוא עשוי גם להיות מרותק למיטתו. יתכן שהוא מרגיש טוב מבחינה פיסית, אך תשוש מבחינה נפשית. הוא יכול לגלות סימני סניליות ודמנציה, ולכן עשוי להיות מבולבל, נסער, חסר מנוחה וחרד.

אדם הסובל משלבים מוקדמים של דמנציה זקוק לעזרה בהתמצאות ורצוי שיהיה מעורה באירועים חברתיים ככל הניתן, על מנת להשיב לעצמו את הביטחון שהוא עדיין מסגל לגלות כישורים חברתיים למרות מגבלותיו.

בית אבות סיעודי הוא אפשרות שנלקחת בחשבון כטיפול הולם לקשיש תשוש נפש. יחד עם זאת, יש לדון בכובד ראש בדרישות הסיעוד של בן משפחה לפני העברתו אל המוסד המתאים. רוב בתי האבות יבצעו הערכה לגבי מצבו של הקשיש לפני קבלתו, על מנת לקבוע אם הם מסוגלים להעניק לו את הטיפול הדרוש. מוסד קפדני ידרוש גם דיווח רפואי לגבי המצב.

מימון הטיפול בקשיש תשוש נפש

קשיש תשוש נפש הנזקק לקבלת טיפול באחד מהמוסדות הרלוונטיים, יכול לקבל סיוע מלשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו. לאחר קבלת בקשת הסיוע הרשמית, תוכל הלשכה לקבוע באם הקשיש עונה להגדרת תשוש נפש.

גם בני המשפחה של הקשיש תשוש הנפש זוכים ליהנות מקבלת הטבת מס, אשר תוכל לסייע במימון התשלומים לבית האבות. במקרה בו אינו מעוניין הקשיש תשוש הנפש לעזוב את ביתו, הוא יכול לפנות בבקשה מתאימה אל המוסד לביטוח לאומי על מנת לזכות בקבלת גמלת סיעוד על פי חוק סיעוד, וליהנות משרות סיוע סיעודי באמצעות מטפל או עובד זר.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715429

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר